Huidig Hoofdstuk
Hoogfrequent Storingen
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start CE Markering Frequentiestoring door zonnepanelen Illegale Apparatuur Jammers Repeaters Storing Radiozendamateurs Storing Voorkomen Oplossen Melden Storingen door Zonnepanelen Toezicht op Illegale Uitzendingen
Illegale Apparatuur

Illegale apparatuur
Er zijn apparaten die u niet zonder meer mag gebruiken.
Bijvoorbeeld omdat u er een vergunning voor frequentiegebruik voor nodig heeft, of omdat het apparaat signalen uitzendt op frequenties die in de EU niet zijn toegestaan.
Ook is er apparatuur die u niet mag verhandelen of bij u mag hebben.
Ga eerst na of apparatuur is toegestaan voordat u het koopt of verhandelt.

Een apparaat mag geen storing veroorzaken, moet ongevoelig zijn voor storing en veilig en gezond in het gebruik.
Die eisen staan in de EMC richtlijn en de Radioapparaten-richtlijn.
Als een apparaat niet voldoet aan die eisen is het illegaal om deze te verhandelen.

Dat een apparaat voldoet aan de eisen wordt door de fabrikant of importeur bevestigd in de Verklaring van overeenstemming.
Bij een radioapparaat moet die bij het apparaat zijn meegeleverd.
Ook zorgt de importeur of fabrikant ervoor dat de CE-markering zichtbaar is op het apparaat.
Hoewel dat ‘slechts’ administratieve verplichtingen zijn, is het illegaal apparatuur te verhandelen als die eisen niet worden ingevuld.

Maakt u een radioapparaat?
Controleer dan voordat u het in de handel brengt of het in Europa gebruikt mag worden.
Dit doet u door contact op te nemen met de markttoezichtautoriteit.
Mag het in geen enkel Europees land gebruikt worden?
Dan mag u het apparaat ook niet verhandelen.
Jammers zijn daar het duidelijkste voorbeeld van.

Als consument een apparaat gebruiken
Als u een apparaat koopt, betekent dat niet dat u het zomaar mag gebruiken.
Dat is vooral bij radioapparaten het geval.
Een apparaat dat u bijvoorbeeld in China koopt, kan hele andere frequenties gebruiken dan in Nederland en andere Europese landen is toegestaan.
Gebruik is dan niet toegestaan.
Gebruikt u het apparaat toch dan kan dat voor storingen zorgen.
Anderen kunnen daar last van krijgen.
Daarnaast kunt u voor het gebruik een boete opgelegd krijgen.

Bron: Agentschap Telecom op 16 juli 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
1240 µsec.
7730 bytes
16 jul 2021
17 jul 2021