Huidig Hoofdstuk
Hoogfrequent Storingen
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start CE Markering Frequentiestoring door zonnepanelen Illegale Apparatuur Jammers Repeaters Storing Radiozendamateurs Storing Voorkomen Oplossen Melden Storingen door Zonnepanelen Toezicht op Illegale Uitzendingen
Storing Radiozendamateurs

Storing radiozendamateurs oplossen
U kunt te maken krijgen met storingen.
Vaak kunt u deze zelf oplossen.
Als dat niet lukt, kunt u een storingsmelding doen bij Agentschap Telecom.

Zelf storingen oplossen
Een van de dingen die u zelf kunt doen om een storing op te lossen, is het plaatsen van een hogere antenne.
Als u gebruik maakt van de korte golf kan een magnetische antenne helpen.
Weet u waar de storing vandaan komt of weet u wie de eigenaar is van het apparaat dat de storing veroorzaakt?
Probeer dan samen een oplossing te zoeken.

Een storingsmelding doen bij Agentschap Telecom
Kunt u de storing niet zelf oplossen?
Dan kunt u een storingsmelding doen bij Agentschap Telecom.
Agentschap Telecom controleert of (uw eigen) apparatuur aan de eisen voldoet en neemt maatregelen als dat nodig is.

Melden van repeaterstoringen
Via het e-mailadres repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl kunt u als zendamateur melden waar, wanneer en hoe er intruders op de Nederlandse repeaters worden waargenomen.
Lees meer in het nieuwsbericht over melden repeaterstoringen.

Secundair gebruik
Als secundaire gebruiker van bepaalde frequentiebanden mag u primaire gebruikers niet storen.
Bekijk hier het evenementenoverzicht.
Zo weet u wanneer een primaire gebruiker voorgaat.

Bron: Agenschap Telecom op 16 juli 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
1001 µsec.
7002 bytes
16 jul 2021
17 jul 2021