Huidig Hoofdstuk
Hoogfrequent Storingen
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start CE Markering Frequentiestoring door zonnepanelen Illegale Apparatuur Jammers Repeaters Storing Radiozendamateurs Storing Voorkomen Oplossen Melden Storingen door Zonnepanelen Toezicht op Illegale Uitzendingen
Storingen door Zonnepanelen

Voorkom storingen door zonnepanelen
Het aantal huizen met zonnepanelen blijft stijgen.
Het gebruik van zonnepanelen biedt namelijk voordelen.
Zo is het milieuvriendelijk en zorgt het thuis voor een lagere energierekening.

Maar wist u dat zonnepanelen ook storingen kunnen veroorzaken?
Niet alleen bij de eigenaar van de panelen in huis, maar ook in bijvoorbeeld lucht- en scheepvaartcommunicatie.
Dat kan problemen opleveren.
We geven in dit artikel een aantal tips, zodat u samen met uw leverancier en installateur storingen door zonnepanelen kunt voorkomen.

Problemen bij andere apparaten
Zonnepanelen, ook wel PV-systemen genoemd, kunnen bij een onjuiste installatie storingen veroorzaken.
Dit kan ertoe leiden dat andere apparaten niet meer goed werken.
Denk aan trager internet, verbindingsproblemen met bellen, storing op radio en televisie of een niet-werkende babyfoon.
Andersom kunnen ook PV-systemen zelf gevoeliger worden voor storingen van buitenaf en zo bijvoorbeeld minder stroom gaan leveren.

We willen meer inzicht krijgen in de onderliggende oorzaken van storingen.
Daarom hebben we verschillende marktpartijen actief benaderd, om samen met de branche tot oplossingen te komen.
Want een stijging van de markt voor zonnepanelen, zorgt ook voor een stijgende kans op verstoringen.

Zonnepanelen installeren: de tips
Met een aantal tips kan de kans op storing door zonnepanelen verkleind worden.
Bespreek de tips met uw deskundige leverancier en installateur.
Zo zorgt u samen voor een veilige installatie, om optimaal rendement te behalen.
 1. Gebruik alleen PV-apparatuur met een CE-markering.
  Staat dit niet op de apparatuur, dan mag het niet op de Europese markt worden gebracht, en dus ook niet op uw dak worden geplaatst.
 2. Vraag uw installateur of hij de installatievoorschriften volgt bij het aanleggen van de apparatuur; zowel van de fabrikant als vanuit richtlijnen en normen.
  Dit verkleint het stoorpotentieel.
  In het bijzonder dient de installateur op de aardinginstructies te letten.
 3. Laat de kabels zo dicht mogelijk naast elkaar (met enige tussenruimte i.v.m. vlambogen) leggen en laat deze zolang mogelijk parallel aan elkaar lopen.
 4. Voorkom ‘lussen’ in de bekabeling, waarbij de kabels in een rondje over het dak lopen.
  Dit veroorzaakt namelijk verstoringen op andere apparaten.
  Daarnaast worden de zonnepanelen zelf ook gevoeliger voor storing van buitenaf, waardoor ze bijvoorbeeld een foutmelding laten zien.
 5. Neem aanvullende maatregelen wanneer nodig.
  Zo zorgt het leggen van kabels in metalen buizen/goten voor een goede afscherming.

En verder:

Fabricage-eisen zonnepanelen
Zonnepanelen moeten voldoen aan Europese eisen voordat ze op de Europese markt aangeboden mogen worden.
Meer informatie over waar fabrikanten, importeurs en verkopers aan moeten voldoen, vindt u bij het onderwerp 'Handel en apparatuur'.

Bron: Agentschap Telecom op 11 juli 2011.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
17453 µsec.
9045 bytes
13 juli 2021
13 juli 2021