DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Index

Waarom OpenData ?
De data van overheden is gemaakt met belastinggeld, de burger hoort hier dus ook de beschikking over te hebben.
Natuurlijk zijn er grenzen aan de verkrijgbaarheid en openbaarheid, veiligheid en privacy moeten tenslotte gewaarborgd kunnen worden.
Diverse overheden denken mee, hoe e.e.a. op een makkelijke en toegankelijke manier aan te bieden is.

Copyright / Auteursrecht
Artikel 15b van de auteurswet zegt:
Als inbreuk op het auteursrecht op een door of vanwege de openbare macht openbaar gemaakt werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan de openbare macht de maker of rechtverkrijgende is, wordt niet beschouwd verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan, tenzij het auteursrecht, hetzij in het algemeen bij wet, besluit of verordening, hetzij in een bepaald geval blijkens mededeling op het werk zelf of bij de openbaarmaking daarvan uitdrukkelijk is voorbehouden.
Ook als een zodanig voorbehoud niet is gemaakt, behoudt de maker echter het uitsluitend recht, zijn werken, die door of vanwege de openbare macht zijn openbaar gemaakt, in een bundel verenigd te doen verschijnen.
Dit betekend, dat alles wat geschreven is door, of namens, een overheid altijd mag worden overgenomen, tenzij dit uitdrukkelijk is voorbehouden.
In de praktijk betekend dit, dat vaak een complete website overgenomen mag worden, een uitzondering zijn de layout en plaatjes en/of foto's.

Het copyright teken
De copyright notice (©) wordt gebruikt om aan te geven dat een auteur actief zijn auteursrecht claimt.
In Europa heeft die vermelding nooit enige betekenis gehad (bron).