DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Gelijke Kansen

Open Source Software (OSS) moet in een aanbesteding gelijke kansen krijgen als ‘gesloten’ software en verdient bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Dat is het beleidsuitgangspunt van waaruit het ministerie van BZK aan ICTU de opdracht heeft gegeven om een kennisnetwerk in te richten voor kennishebbende beleidsmakers, juristen en inkopers.

Het gebruik van OSS vergemakkelijkt digitale samenwerking tussen overheidsorganisaties en verkleint leveranciersafhankelijkheid.
Het kiezen voor OSS is een beleidskeuze, die moet worden gemaakt door managers bedrijfsvoering, juristen, inkopers en ICT-managers.
Hoe kom je tot die keuze?
Dat is de vraag die centraal staat in het Kennisnetwerk OSS.

In dit Kennisnetwerk benaderen we het onderwerp open source software vanuit het overwinnen van belemmeringen: wat staat een overheidsorganisatie in de weg om met open source software te gaan werken en wat hebben collega’s in andere overheidsorganisaties gedaan om die belemmeringen te overwinnen.

Belemmeringen wegnemen
We hebben ‘belemmeringen’ ondergebracht in de volgende hoofdonderwerpen: Op deze onderwerpen willen we kennishebbers/ervaringsdeskundigen aan het woord laten, al dan niet in antwoord op een vraag van een collega.

Meer informatie of deelnemen
Voor die kennisuitwisseling hebben we een pleio-omgeving ingericht, die openstaat voor mensen die kennis/ervaring hebben op een of meer van de hierboven genoemde onderwerpen en werkzaam zijn bij de overheid.

Bron: ICTU op 12 december 2020.