DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Onderzoek OSS

Onderzoek Open Source Software
Het bureau Gartner heeft een onderzoek gedaan naar de gevolgen van het vrijgeven van software die de overheid heeft ontwikkeld als open source software.
Gartner concludeert dat daar grote maatschappelijke en economische voordelen aan zitten en dat de overheid dit als beleid zou moeten instellen.
Om het beleid mogelijk te maken wordt BZK aanbevolen de bestaande wettelijke belemmeringen weg te nemen en vervolgens een aanmoedigingsbeleid te starten.

Download: Onderzoek Open Source Software Rapport van 11 oktober 2017 (pdf 720k / 41 pagina's)
Verantwoordelijke: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bron: Rijksoverheid op 28 mei 2019.