DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Overheidssoftware 1

Broncodes van de overheid vrijgeven vanaf 2021
Het kabinet wil in 2021 de broncodes van de overheid zoveel mogelijk vrij geven.
Ook worden overheden gestimuleerd om hun software via een OpenSourceLicentie te delen.
Dat schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de begroting over 2021.

Beleidsbrief
Staatssecretaris Raymond Knops riep in april 2020 in een beleidsbrief overheden al op om broncodes zo veel mogelijk vrij te geven.
Nu staat het ook, met jaartal, in de begroting.
“Het gebruik en het vrijgeven van OpenSource liggen in elkaars verlengde.
Van een overheid die gebruik maakt van OpenSource software mag immers ook worden verwacht dat ze software die zij zelf ontwikkelt tevens actief deelt met de samenleving”, aldus Knops.

Open tenzij
Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’.
Dit wil zeggen dat overheden hun broncode zouden moeten delen tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.
Bijvoorbeeld als het niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of indien er een vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad.
“Daarnaast dienen overheidsorganisaties per geval in te schatten of de maatschappelijke baten van openstelling ten minste opwegen tegen de kosten van het vrijgeven van de broncode”.
De staatssecretaris schrijft tevens in de beleidsbrief dat overheden die met het vrijgeven van de broncode en OpenSource aan de slag gaan kunnen rekenen op zijn steun.

Bron: DigitaleOverheid op 04 november 2020.