DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Overheidssoftware 2

Staatssecretaris Knops: ‘Geef broncode van overheidssoftware waar mogelijk vrij’
Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken roept in een beleidsbrief overheden op om de broncode van overheidssoftware zo veel mogelijk vrij te geven.
Daarnaast wil hij overheden stimuleren om deze code via een ‘OpenSource’ licentie te delen en beschikbaar te stellen aan de samenleving.

Kennisdeling
Software dat met publiek geld tot stand is gekomen moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven.
Dat is het uitgangspunt waar de staatssecretaris in de beleidsbrief vanuit gaat.
De samenleving kan meekijken op de kwaliteit van de code en suggesties doen voor verbeteringen.
Door het OpenSource beschikbaar stellen van software is er minder sprake van verspilling en meer kansen voor innovatie en economische bedrijvigheid.

‘Open tenzij’
Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’.
Dit wil zeggen dat overheden hun broncode zouden moeten delen tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.
Bijvoorbeeld als het niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of indien er een vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad.
“Daarnaast dienen overheidsorganisaties per geval in te schatten of de maatschappelijke baten van openstelling ten minste opwegen tegen de kosten van het vrijgeven van de broncode”.
De staatssecretaris schrijft tevens in de beleidsbrief dat overheden die met het vrijgeven van de broncode en OpenSource aan de slag gaan kunnen rekenen op zijn steun.

Bron: DigitaleOverheid op 04 november 2020.