DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Index

Welkom op deze website.
Op het gebied van ICT zijn er een aantal misvattingen en onduidelijkheden, vooral voor leken zijn er een hoop dingen verwarrend.
Op deze website wil ik proberen, om een aantal begrippen te verduidelijken en uit te leggen, waardoor de verwarring (hopelijk) minder wordt.
Ook zijn er een aantal dingen aan regels, wetten, voorschriften en afspraken gebonden, ook hier wil ik proberen enige duidelijkheid te verschaffen.

Over het gebruik van bestandsformaten door overheden bestaan een aantal onduidelijkheden.
Sommige formaten zijn verplicht, andere formaten aanbevolen, en soms zelfs verboden.
Zo zijn voor websites IPv4 en IPv verplicht, en zijn bestands-formaten ODF (=ODG, ODP, ODS, ODT) en PDF verplicht.

Zo is CSS (voor websites) aanbevolen.

Verder zijn de gesloten formaten van Microsoft Office verboden voor alle communicatie, ook voor overheden onderling!
Een uitzondering is het communiceren is een gesloten standaard en een OpenStandaard tegelijkertijd, of beiden als download naast elkaar aanbieden.

 • ODF is een applicatie- en leveranciers-onafhankelijke, duurzaam toegankelijke documentstandaard.
  Ook in de toekomst blijven ODF bestanden toegankelijk, ongeacht de kantoorapplicaties die op dat moment al dan niet worden ondersteund.

 • ODF bestanden hebben een structuur waardoor ze gemakkelijk te exporteren zijn naar PDF documenten die voldoen aan duurzaamheids- en toegankelijkheidsrichtlijnen.
  Dankzij deze structuur kunnen zoekmachines ODF bestanden goed indexeren en vinden.

 • Alle gangbare kantoorapplicaties kunnen ODF bestanden lezen en schrijven.
  Het gebruik van het standaardformaat ODF staat los van het al dan niet gebruiken van vrije of OpenSource kantoorapplicaties.

 • ODF beschrijft een verzameling op XML gebaseerde open formaten voor tektsen, spreadsheets, presentaties en graphics.
  ODF scheidt inhoud van opmaak door het gebruik van style sheets, en lijkt in dit opzicht op HTML en CSS.
  Een ODF bestand is een gecomprimeerd ZIP archief dat verschillende XML bestanden bevat, waaronder gebruikelijk 'content.xml' (de inhoud) en 'styles.xml' (de opmaak).

 • ODF heeft de interessante eigenschap dat het andere bestandsformaten zoals PDF kan inkapselen.
  Zo is het mogelijk om een document in ODF met z'n PDF representatie in hetzelfde ODF bestand op te slaan.
Bron: ForumStandaardisatie op 26 oktober 2020.

Mocht u nog een vraag, of een idee hebben, dan kunt U mij mailen op info at dit-domein.