DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Mijn Brief

Aan:
Logius,
Forumstandaardisatie
Beheer tweedekamer.nl

Datum: 18 november 2021
Geachte;
volgens de website van forumstandaardisatie is het gebruik van (goedgekeurde) openstandaarden verplicht.
Dit is iets, dat de Nederlandse overheid verplicht heeft gesteld, met de "pas toe of leg uit" regel.
Deze regel geldt (voor zover ik begrepen heb) voor alle Nederlandse overheden en gesubsidieerde instellingen zoals b.v. het onderwijs.
De laatste jaren heb ik diverse gemeentelijke website bekeken o.a. op het aanbieden van een verkeerd formaat.
Werden deze gevonden, dan schreef ik de gemeente aan en (bijna) altijd werd dit daarop verbeterd.
Bij monde van Logius, van Forumstandaardisatie en vroeger ook van het kantoor van de Digicommissaris, kreeg ik reactie, dat men blij was met dit burger initiatief.

Het verbaast mij echter, dat op de website tweedekamer.nl bijna alles gepubliceerd wordt in een gesloten standaard.
De regels zijn daar toch ook bekend?
Vroeger was het argument, dat men Microsoft Office gebruikte, maar sinds versie 2007 worden de ODF standaarden ondersteund.
Is het niet mogelijk, dat u de ministers, de kamerleden en de fracties op de vingers tikt?
Hier ligt m.i. ook een taak voor de webmaster, om de formaten om te zetten, of door alles met een "verkeerd" formaat te verwijderen.

Ook is er een initiatief geweest, om de verplichting strafbaar te stellen, dit lag al bij de eerste-kamer, maar daarna heb ik niets meer vernomen.
Kunt u mij vertellen wat de status hiervan is?

Vriendelijke groeten,
Dwarsligger.org