DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Internationaal

Standaardisatie is bij uitstek een internationale aangelegenheid.
Veel standaarden worden door internationale organisaties gemaakt en beheerd.
Gegevensuitwisseling houdt immers niet op bij de grens.
Veel bedrijven die gegevens met de overheid uitwisselen zijn internationaal actief.
Elk land heeft echter een eigen beleid op het gebied van standaardisatie.
Om gegevensuitwisseling goed te laten verlopen, tussen landen en met bedrijven en burgers, moeten de verschillende belanghebbenden hun beleid op elkaar afstemmen.

Internationale taak Forum Standaardisatie
Volgens het instellingsbesluit heeft het Forum Standaardisatie dan ook een internationale taak.
Deze taak houdt in het ondersteunen bij en het adviseren over het Nederlandse standpunt op het gebied van standaardisatie in internationaal verband.
Informatie over de invulling van deze taak en andere informatie over internationale ontwikkelingen zijn te vinden op de website van het Forum.

Het Forum Standaardisatie participeert vooral in EU-trajecten, zoals het Multi-Stakeholder Platform (MSP) en Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA).
Ze zijn niet betrokken bij het Comité Européen de Normalisation (CEN), het World Wide Web Consortium (W3C) en International Organization for Standardization (ISO), die rol ligt in Nederland bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

Multi-stakeholder platform (MSP)
Het MSP, voluit European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation, is een adviesraad die zowel bestaat uit nationale en EU-autoriteiten op het gebied van standaardisatie als uit vertegenwoordigers van de industrie, midden- en kleinbedrijf en consumenten.
Vier keer per jaar adviseren zij over huidig en toekomstig EU-beleid over ICT-standaardisatie, wereldwijd ontwikkelde standaarden en technische specificaties, samenwerking tussen de diverse organen die gaan over standaardisatie en het zogenaamde Rolling Plan.

Het European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP) adviseert de Europese Commissie over alle ICT-standaardisatie.
Het Forum Standaardisatie zit namens de Nederlandse overheid in het MSP.
Het indienen van nieuwe standaarden voor de Europese lijst met ICT-standaarden, gebeurt via het Forum Standaardisatie.
De agenda van de ontwikkeling van ICT-standaardisatie staat in het zgn. Rolling Plan on ICT Standardisation en biedt een overzicht van lopende standaardisatieactiviteiten op verschillende onderwerpen zoals e-factureren, e-privacy en smart cities.

Bron: NoraOnline op 20 oktober 2018.