DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Nut OpenStandaarden


Forum Standaardisatie
Waarom open standaarden?
De Nederlandse overheid hanteert een openstandaardenbeleid omdat open standaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.
Het gebruik van open standaarden in ICT-systemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

Interoperabiliteit
Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers.
Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen.

Leveranciersonafhankelijkheid
Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van ICT-leverancier.
Open standaarden zijn niet softwarespecifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem.

Logius

Waarom open standaarden?

Het gebruik van open standaarden is een belangrijk instrument voor het bereiken van interoperabiliteit tussen organisaties en (hun) systemen en voor het verminderen van de afhankelijkheid van één of enkele software-leveranciers.
Het Kabinet en de Tweede Kamer hebben daarom besloten dat (semi-)publieke instellingen open standaarden als norm toepassen.

Rijks Overheid

Open standaarden: pas toe, of leg uit

ICT-standaarden zijn afspraken over de manier om gegevens uit te wisselen.
Overheden en bedrijven kunnen met open standaarden makkelijker met elkaar communiceren, bijvoorbeeld als zij facturen sturen.
De overheid zelf hanteert voor open standaarden het 'pas toe, of leg uit'-principe:

Pas toe

bij een ICT-dienst of -product kiest een overheidsorganisatie een open standaard van de 'pas toe, of leg uit'-lijst. Leg uit
een overheidsorganisatie mag alleen voor een andere standaard kiezen als een open standaard tot problemen leidt.
De organisatie moet dit wel uitleggen in het jaarverslag.

Wikipedia

Het doel van open standaarden is de uitwisselbaarheid tussen verschillende informatiesystemen, of nog belangrijker:
gegevensverzamelingen, te vergroten en de mensheid informatie te laten vastleggen in een toekomstvast formaat.
Een neveneffect van open standaarden is meer keuzevrijheid in (en daarmee minder afhankelijkheden van) de leveranciers.