DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Pas-Toe-Of-Leg-Uit

Inhoud
Sommige belangrijke open standaarden worden te weinig gebruikt, waardoor onze digitale samenleving kwetsbaar, inefficiënt of niet toegankelijk is voor iedereen.
Daarom geldt voor deze standaarden het 'Pas toe of leg uit'-beleid.
De verplichting geldt voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties.
Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt het gebruik van de ‘Pas toe of leg uit’-standaarden als een dringend advies.

Pas toe
‘Pas toe’ betekent dat op het moment dat u ICT aanschaft (een dienst of en product), u de 'Pas toe of leg uit'-lijst moet raadplegen.
Wanneer de aanschaf valt onder een toepassingsgebied dat voorkomt op deze lijst, moet u die standaard toepassen.
Een ICT-dienst of ICT-product valt vaak onder verscheidene toepassingsgebieden.
Hierdoor zijn meestal meerdere standaarden relevant voor uw uitvraag.
De verplichting geldt overigens pas bij een aanschafwaarde van €50.000 of meer.

Leg uit
Afwijken van het gebruik van de voorgeschreven standaarden mag alleen als een dergelijke dienst of product in onvoldoende mate wordt aangeboden, onvoldoende veilig of zeker functioneert of om een andere reden die van bijzonder gewicht is.
De afwijking en de reden daarvan moeten beschreven worden in de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag.
Dit is de betekenis van ‘leg uit’.

Definities

Bron: ForumStandaardisatie op 5 maart 2021.