DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Verplicht gebruik

Verplicht gebruik OpenStandaarden bij overheid
Nieuwsbericht | 17-09-2007 | 03:10

Overheden moeten vanaf april 2008 gebruik maken van OpenStandaarden.
Dit moet de overheid toegankelijker maken, minder afhankelijk van ICT-leveranciers en het zorgt dat innovatie meer kans krijgt.

Dit stelt staatssecretaris Heemskerk in een actieplan dat hij op maandag 17 september 2007, mede namens staatssecretaris Bijleveld (BZK) aan de Tweede Kamer stuurde.
Op diezelfde dag hield hij een toespraak tijdens de I-dag Rijk ‘Grenzeloos samenwerken’.
Hier lichtte hij het plan toe.
Door OpenStandaarden en OpenSource software te gebruiken kan de afhankelijkheid van de overheid van ICT-leveranciers worden verminderd.
Ook ontstaan er meer kansen voor ontwerpers van dit type software. Daarnaast wordt de gegevensuitwisseling tussen overheden, bedrijven en burgers eenvoudiger.
Rijksdiensten moeten vanaf april 2008 bij de aanschaf of modernisering van software uitgaan van OpenStandaarden.
Alleen in uitzonderingsgevallen mag daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsvoering in gevaar komt.
Vanaf 1 januari 2009 moeten alle departementen een strategie hebben voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van OpenSource software.
Volgens de staatssecretaris is het goed dat de politiek zich met ICT bemoeit: ‘Het is niet alleen een technologisch middel, maar ook een wezenlijk onderdeel van de moderne Nederlandse samenleving.’
OpenSource software is software met vrije toegang tot de bronbestanden.
Een bekend voorbeeld hiervan is het besturingssysteem Linux.
Bij OpenStandaarden draait het om ICT-standaarden die iedereen mag gebruiken en waarvoor geen licenties betaald hoeven worden.

Documenten
Bron: Rijksoverheid (pagina bestaat niet meer)