DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Voor Wie Verplicht

Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt een 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting.
Dit betekent dat organisaties bij inkoop van ICT-systemen en -diensten boven € 50.000 moeten vragen naar de relevante open standaarden op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst van het Forum Standaardisatie.

Met 'publieke sector' worden bedoeld: Als een organisatie ervoor kiest om een relevante open standaard met ;'pas-toe-of-leg-uit'-verplichting niet toe te passen, dan moet de organisatie hierover verantwoording opnemen in het jaarverslag.
Deze rapportageverplichting is opgenomen in de Rijksgebegrotingsvoorschriften (RBV) van het ministerie van Financiën.
Bron: ForumStandaardisatie op 05 december 2018.