DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Wet- en Regelgeving

De standaard voor digitale toegankelijkheid (EN 301 549) is verplicht voor de (semi-)overheid.
Het gaat om bepaalde bestandsformaten voor PDF’s en voor bijvoorbeeld tekstbestanden, presentaties en spreadsheets. 

Wet- en regelgeving rond open standaarden
De Wet Hergebruik Overheidsinformatie en de Wet Openbaarheid van Bestuur bepalen dat overheidsorganisaties documenten in ieder geval moeten publiceren in een bestandsformaat dat op de lijst met verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie staat.

Toegestane versies van PDF en kantoorbestanden
PDF of ODF?
In de meeste gevallen is PDF het meest geschikte formaat voor publicatie en externe communicatie met burgers en bedrijven.
Als een overheidsinstantie besluit om informatie te publiceren in een niet-standaard formaat zoals Microsoft Word of Excel, dan moet dezelfde informatie daarnaast ook in een open formaat zoals ODF worden aangeboden.

Wat mag een overheidsorganisatie van burgers en bedrijven eisen?
De ‘pas toe of leg uit’-verplichting geldt ook voor de bestanden die de overheid van burgers en bedrijven ontvangt.
Een overheidsorganisatie mag niet eisen dat een burger een bestand in een formaat aanlevert dat niet op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staat, zoals .doc of .xls.

Kantoorbestanden toegankelijk maken
Verplichte bestandsformaten versus digitale toegankelijkheid
Voorgaande tekst gaat over het gebruik van bepaalde typen bestandsformaten, zoals PDF 1.7 en ODF, bij het publiceren van kantoorbestanden.
Deze bestandsformaten vallen onder de definitie van ‘open standaard’ en zijn opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

Ook voor digitale toegankelijkheid bestaat er een verplichte open standaard: EN 301 549.
De website DigiToegankelijk.nl gaat over deze standaard.
Anders dan de standaarden voor PDF en ODF gaat EN 301 549 over de inhoud van webpagina’s, apps en kantoorbestanden.
Het is dus een ander soort standaard.
Wie aan de slag gaat met een PDF of kantoorbestand moet daarom zowel rekening houden met de bestandsformaten die op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staan, als met de inhoudelijke eisen aan toegankelijkheid die in de standaard EN 301 549 zijn beschreven.

Uitzondering voor het toegankelijk maken van sommige kantoorbestanden
In het toegankelijkheidsbeleid van Nederland is een uitzondering voor sommige soorten kantoorbestanden vastgesteld.
Het gaat om bestanden die voor een bepaalde datum zijn gepubliceerd.

Als een kantoorbestand onder de voorwaarden van deze uitzondering valt, hoeft het dus niet toegankelijk te worden gemaakt.
Met andere woorden: het bestand hoeft niet te voldoen aan de standaard EN 301 549 voor digitale toegankelijkheid.
De verplichting om voor dit bestand een bestandsformaat van de ‘pas toe of leg uit’-lijst te gebruiken blijft echter wel altijd bestaan.

Bron: DigiToegankelijk op 28 juli 2019.