DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Wet Digitale Overheid

Wet digitale overheid
De maatschappij verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving.
De Wet digitale overheid is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen.
Ook geeft het regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid.
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) legt hiervoor de basis.

Belang van deze ontwikkeling
Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving.
De Wet digitale overheid en Generieke Digitale Infrastructuur regelen onder andere het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid.

Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD.
Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit.

Wat regelt de wet Digitale Overheid?
De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot online diensten waarbij de overheid deze betrouwbaarheidsniveaus nodig vindt.
De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht.
Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Verwerking BSN
Het wetsvoorstel biedt ook grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in het authenticatieproces, waaronder het burgerservicenummer, bij het geven van de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Aanvullende informatie:
Planning Fases Mijlpalen 3 producten die raken aan deze ontwikkeling
 1. GIBIT-overeenkomstengenerator.
  De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld.
  Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT.
  De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen.
  De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator.
 2. Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT.
  Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen.
  Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
 3. Digitale Archieven Op Orde.
  Digitale Archieven op orde levert invoeringsscenario’s op die gemeenten helpen om een toekomstvaste informatievoorziening in te voeren.
Gerelateerde artikelen
Bron: VNG Reaisatie op 30 mei 2019.