DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Transparant en Open

OpenData, OpenSource, OpenStandaarden, er zijn tal van technische ‘Opens’.
Wat betekenen deze begrippen precies en hoe hangen ze met elkaar samen?
En hoe verhouden ze zich tot de ‘zachtere’ kant van houding en gedrag?
Technologie, afspraken en cultuur dragen namelijk ieder op hun eigen manier bij aan een transparante en open overheid.
Hoe dat werkt en wat de (soms technische) begrippen betekenen die hierbij horen, vind je op deze pagina.


Bron 1: DigitaleOverheid (1) op 20 augustus 2019.
Bron 2: DigitaleOverheid (2) op 20 augustus 2019.