DWARSLIGGER
Index

Data is open als iedereen er gratis gebruik van kan maken, deze kan hergebruiken en kan verspreiden zonder juridische, sociale of technologische beperkingen.
OpenData hanteert daarmee dezelfde definitie van open als open kennis.

De Nederlandse overheid hanteert de volgende definitie voor OpenData van overheden:
Compleet: Alle openbare data en informatie
Primair: Brongegevens, niet geaggregeerd
Tijdig: Zo snel als kan, om nu te behouden
Toegankelijk: Voor iedereen, voor elk legaal gebruik, zonder (fin.) drempels
Machine-leesbaar: Voor geautomatiseerde verwerking
Non-discriminatoir:Zonder opgaaf v. reden, zonder registratie
Open standaarden: Zodat het format geen drempel is
Open licentie: Geen beperking o.b.v. auteurswet, databankenwet, of geheimhouding

Om bruikbaar te zijn wordt linked OpenData ter beschikking worden gesteld onder een open licentie, zonder naamsvermeldingseis.
Bij OpenData van Nederlandse overheden wordt vergoeding voor (redelijke) transactiekosten toegestaan.

In Nederland is de richtlijn voornamelijk omgezet in de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie.

Bron: Wikipedia op 05 april 2022.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
30 Sep 2022
1461 µsec.
6412 Bytes
05 apr 2022
05 apr 2022