Hoofdstuk: OpenData
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenData Hergebruik OpenData WHO Manieren Wat is OpenData Wet Hergebruik
Index

Data is open als iedereen er gratis gebruik van kan maken, deze kan hergebruiken en kan verspreiden zonder juridische, sociale of technologische beperkingen.
OpenData hanteert daarmee dezelfde definitie van open als open kennis.

De Nederlandse overheid hanteert de volgende definitie voor OpenData van overheden:
  •   Compleet: Alle openbare data en informatie
  •   Primair: Brongegevens, niet geaggregeerd
  •   Tijdig: Zo snel als kan, om nu te behouden
  •   Toegankelijk: Voor iedereen, voor elk legaal gebruik, zonder (fin.) drempels
  •   Machine-leesbaar: Voor geautomatiseerde verwerking
  •   Non-discriminatoir:Zonder opgaaf v. reden, zonder registratie
  •   Open standaarden: Zodat het format geen drempel is
  •   Open licentie: Geen beperking o.b.v. auteurswet, databankenwet, of geheimhouding

Om bruikbaar te zijn wordt linked OpenData ter beschikking worden gesteld onder een open licentie, zonder naamsvermeldingseis.
Bij OpenData van Nederlandse overheden wordt vergoeding voor (redelijke) transactiekosten toegestaan.

In Nederland is de richtlijn voornamelijk omgezet in de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Wikipedia op 05 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
54944 µsec.
6435 Bytes
05 apr 2022
05 apr 2022