Hoofdstuk: OpenData
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenData Hergebruik OpenData WHO Manieren Wat is OpenData Wet Hergebruik
OpenData

Over OpenData is al veel geschreven, daarom hier een korte samenvatting.

Wat is OpenData
De overheid wil informatie zoveel mogelijk beschikbaar maken via OpenData en open standaarden.
Zo kunnen gegevens makkelijker uitgewisseld worden.
Overheidsgegevens zijn actief beschikbaar als OpenData voor hergebruik van derden.
Behalve als er goede redenen zijn om dat niet te doen.

Rijksoverheid stimuleert hergebruik OpenData
De Rijksoverheid stimuleert het hergebruik van OpenData van de overheid.
Bijvoorbeeld de gegevens van het KNMI.
Hier maken websites als Buienradar gebruik van.
Ook andere datasets van de overheid zijn vrij toegankelijk.
Bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kiesraad en het Kadaster.
Inmiddels zijn meer dan 12.000 datasets te vinden op de data.overheid.nl.

Kenmerken OpenData
OpenData heeft de volgende kenmerken:
Dankzij OpenData is het eenvoudiger om diensten te ontwikkelen met nieuwe mogelijkheden.

Voordelen van hergebruik van OpenData van de overheid
Het hergebruik van OpenData van de overheid heeft een aantal voordelen:
Voordelen OpenData
De maatschappelijke welvaart kan worden verbeterd, omdat de samenleving baat heeft bij informatie die transparanter en toegankelijker is.
OpenData samenwerking verbeteren en sociale participatie verbeteren en innovatie stimuleren.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron1: DigitaleOverheid op 24 sep 2022,
Bron2: Europa.EU           op 24 sep 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
03 Dec 2023
39285 µsec.
6740 Bytes
24 sep 2022
24 sep 2022