DWARSLIGGER
Wet Hergebruik

Wet hergebruik overheidsinformatie
De Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO) is bedoeld om de openheid en het hergebruik van gegevens, die door organisaties met een publieke taak worden beheerd, te verbeteren.

Praktische uitvoering
De overheid wil meer openheid over wat zij doet.
Veel informatie is daarom openbaar, vrij te gebruiken en te verspreiden.
Om dit aan te moedigen zijn er diverse handleidingen geschreven hoe gegevens het best gedeeld kunnen worden.
Zie OpenData.

Personen kunnen, volgens de WHO, een verzoek indienen om hergebruik van informatie mogelijk te maken.
Als deze informatie vervolgens geleverd wordt, moet deze in een open en machineleesbaar formaat aangeboden worden.

Is dit verplicht?
Ja, sinds 2015 geldt de WHO.
Medio 2022 zal deze uitgebreid worden met de eisen die zijn opgesteld in de:
Europese richtlijn (web/html), of
Europese richtlijn (PDF).

Bron: CommunicatieRijk op 05 april 2022.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
30 Sep 2022
1439 µsec.
5435 Bytes
05 apr 2022
05 apr 2022