DWARSLIGGER
Index

Overheden worden betaald door door de burgers, via de belasting.
Het is dus logisch, dat de overheden/ambtenaren inzicht geven in wat er speelt en wat zij doen, zolang de privacy of de veiligheid niet in gevaar komt.
Dit kon eerst via de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) en m.i.v. 1 mei 2022 via de Wet Open Overheid (Woo).
Volgend de Woo moet iedere overheid alles pro-actief openbaar maken, tenzij de privacy of de veiligheid in gevaar komt hierdoor.

Dit openbaar maken moet (gaan) gebeuren op een centraal punt, n.l. het PLatform Open Overheids Informatie (PLOOI).

De auteurswet zegt in artikel 15a dat alles wat geschreven is, automatisch auteursrechten heeft.
De auteurswet zegt ook in artikel 15b, dat overheden wel moeten aangeven of er auteurs rechten gelden.

Aanvulling: het copyright teken © heeft in Europa nooit enige juridische betekenis gehad!
Naast de Woo bestaat er ook nog OpenData, dat is data die vrij (her)gebruikt mag worden.

Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
01 Jul 2022
17725 µsec.
5079 Bytes
03 apr 2022
23 mei 2022