Hoofdstuk: OpenOverheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wie Vormen de Overheid Werken aan OpenOverheid Afwegingskader De Nieuwe Woo Maximum Tarieven Nieuwe EU-Regels Open Raadsinformatie Opvolger Wob PLOOI Recht op Informatie Waarom Dataverordening Waartoe verplicht de Woo Wat is PLOOI Woo voor Griffiers
Wie Vormen de Overheid

Wie vormen de overheid?
Meer dan zestienhonderd organisaties en instanties maken deel uit van de overheid.
Daar horen de twaalf ministeries bij, de twaalf provincies en de 380 gemeenten.
Maar ook zelfstandige bestuursorganen zoals de Huurcommissie horen tot de overheid.
Aan de andere kant horen organisaties waarvan we op het eerste oog denken dat ze daar wel toe behoren, niet tot de overheid.
Besturen van bijzondere scholen zijn bijvoorbeeld geen overheidsorganen.

Binnen de overheid maken we onderscheid tussen lichamen die wel en niet rechtstreeks worden gekozen.
Gemeenteraden, waterschappen en de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de bevolking, maar burgemeesters, politiecommissarissen en ministers niet.
Wel geldt voor alle delen van de overheid dat uiteindelijk openbare verantwoording moet worden afgelegd.

De overheid bestaat uit drie lagen: de centrale of rijksoverheid, de provincies en de gemeenten.
Andere delen van de overheid zijn in eerste instantie op grond van hun functie ingedeeld.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Overheid op 27 nov 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
1475 µsec.
6249 Bytes
27 nov 2022
27 nov 2022