Hoofdstuk: OpenOverheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wie Vormen de Overheid Werken aan OpenOverheid Afwegingskader De Nieuwe Woo Maximum Tarieven Nieuwe EU-Regels Open Raadsinformatie Opvolger Wob PLOOI Recht op Informatie Waarom Dataverordening Waartoe verplicht de Woo Wat is PLOOI Woo voor Griffiers
Werken aan OpenOverheid

Werken aan een Open Overheid
De Rijksoverheid werkt aan meer openbaarheid en transparantie.
Dat betekent dat we snel verantwoording kunnen afleggen, onze taken goed uitvoeren en bieden we rechtszekerheid aan burgers en bedrijven.
Maar hoe doe je dat op een goede en toegankelijke manier?
De website Open-overheid.nl helpt door de weg te wijzen naar diensten en handreikingen van verschillende ondersteunende organisaties.
Ze zijn op deze plek overzichtelijk bij elkaar gebracht.
Hiermee kunnen we als professionals het goede gesprek stimuleren over wat het betekent om als ambtenaar én organisatie open en transparant te zijn.

Programma Open Overheid
Het rijksbrede programma Open Overheid heeft tot doel om de openheid van de Rijksoverheid te vergroten en haar informatiehuishouding en -voorziening te verbeteren.
Door ruimer en actiever overheidsinformatie te delen, neemt de transparantie rondom beleidskeuzes toe.
Openheid draagt ook bij aan het goed functioneren van de overheid.
Een goede informatiehuishouding stelt de Rijksoverheid daarbij in staat om op een betrouwbare en transparante wijze haar taken uit te voeren.
Journalisten, burgers en onderzoekers worden zo beter en sneller geholpen.
Het programma verbindt vier sporen die in wisselwerking met elkaar moeten leiden tot een (meer) open overheid.
Deze sporen zijn:
  1. politiek-ambtelijke verhoudingen,
  2. openbaarmaking,
  3. informatiehuishouding
  4. de nieuwe Archiefwet.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron1: Open-Overheid op 25 sep 2022,
Bron2: Open-Overheid op 25 sep 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
67939 µsec.
5371 Bytes
26 sep 2022
14 jan 2023