Hoofdstuk: OpenOverheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wie Vormen de Overheid Werken aan OpenOverheid Afwegingskader De Nieuwe Woo Maximum Tarieven Nieuwe EU-Regels Open Raadsinformatie Opvolger Wob PLOOI Recht op Informatie Waarom Dataverordening Waartoe verplicht de Woo Wat is PLOOI Woo voor Griffiers
De Nieuwe Woo

De nieuwe Woo

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid.
Vanaf 1 mei 2022 is de nieuwe Wet Open Data (Woo) in werking getreden, als vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Woo-instructie
Met de komst van de nieuwe wet is er veel veranderd.
Om (rijks) ambtenaren op weg te helpen is daarom een handboek opgesteld: de Woo-instructie.
Deze instructie is bedoeld als naslagwerk voor de uitvoering van de Woo-verzoeken.
De verschillende overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Woo.
Hoe ze dit doen, bepalen ze zelf.
Met de Woo-instructie zorgen we ervoor dat we binnen de overheid Woo-verzoeken op dezelfde manier behandelen.

De belangrijkste veranderingen
De Woo verandert een aantal dingen.
De belangrijkste veranderingen zijn:
Download
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Rijksoverheid op 03 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
2070 µsec.
5881 Bytes
03 apr 2022
15 nov 2022