Hoofdstuk: OpenOverheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wie Vormen de Overheid Werken aan OpenOverheid Afwegingskader De Nieuwe Woo Maximum Tarieven Nieuwe EU-Regels Open Raadsinformatie Opvolger Wob PLOOI Recht op Informatie Waarom Dataverordening Waartoe verplicht de Woo Wat is PLOOI Woo voor Griffiers
Maximum Tarieven

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (deels) in werking.
In deze wet staat onder andere dat openbaarmaking van informatie gratis is (artikel 8.6 lid 1 Woo). Onder bepaalde voorwaarden mogen er kosten in rekening worden gebracht.
Als iemand een verzoek doet om gedrukte kopieën van documenten, dan mogen kopieerkosten in rekening worden gebracht.

Kan een Woo-verzoek kosteloos ingediend worden?
Iedereen mag gratis een Woo-verzoek indienen en heeft dan recht op een antwoord.
Daar mogen geen kosten voor gerekend worden.
Toch is bij wet bepaald dat bestuursorganen voor het maken van kopieën van documenten een redelijke vergoeding mogen vragen.
De regels hiervoor staan in dit besluit (1 juni 2022), dat ingaat op de maximale hoogte van die kosten.

Gebruik van de tarieventabel
De Woo staat niet toe dat er kosten in rekening gebracht worden voor de elektronische verstrekking.
Wanneer iemand specifiek vraagt om een gedrukte kopie mag daar een prijs voor gerekend worden.
De kosten gaan alleen over de vervaardiging van kopieën, niet over andere kosten zoals bijvoorbeeld portokosten.
Om gemakkelijk én uniform te berekenen wat de vergoeding bedraagt, is er een tarieventabel opgesteld.

Tarieventabel (prijs per pagina)
A4-formaat    A3-formaat
Zwart-wit, enkelzijdig € 0,05    € 0,10
Zwart-wit, dubbelzijdig€ 0,10    € 0,20
Kleur, enkelzijdig € 0,20    € 0,40
Kleur, dubbelzijdig € 0,40    € 0,80

Wat u verder wilt weten over dit besluit:
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: VNG op 19 sep 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
66941 µsec.
6538 Bytes
19 sep 2022
15 nov 2022