Hoofdstuk: OpenOverheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wie Vormen de Overheid Werken aan OpenOverheid Afwegingskader De Nieuwe Woo Maximum Tarieven Nieuwe EU-Regels Open Raadsinformatie Opvolger Wob PLOOI Recht op Informatie Waarom Dataverordening Waartoe verplicht de Woo Wat is PLOOI Woo voor Griffiers
Nieuwe EU-Regels

Nieuwe EU-regels voor het delen van data
Op 23 februari 2022 is de Commissie met een voorstel gekomen voor het gebruik van en de toegang tot data die in alle economische sectoren van de EU gegenereerd worden.

Dankzij de EU-regels voor data zullen meer gegevens beschikbaar zijn voor gebruik.
De Europese verordening zal voor alle economische sectoren in de EU regels bevatten over wie welke data kan gebruiken en inzien en voor welke doelen.

Het groeipotentieel van de data-economie
Gegevens vormen de basis van allerlei nieuwe digitale producten en diensten.
De verbonden voorwerpen (het internet der dingen) die we gebruiken, genereren alsmaar meer gegevens.
Zo blijft het mondiale datavolume blijft groeien, in 2018 was dat 33 zettabyte.
Als je dit opslaat op tablets met een capaciteit van 512 GB, dan krijg je een toren tot aan de maan.
Tegen 2025 is er 530%meer data wereldwijd t.o.v 175 zettabyte tegen 33 zettabyte in 2018.

De Europese datastrategie in een oogopslag:
  1. Met de Europese datastrategie (2020) wil de EU koploper worden van onze datagestuurde samenleving.
  2. De datagovernanceverordening (2020) vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens tussen sectoren en EU-landen.
  3. De dataverordening (2022) verduidelijkt wie waarde kan creëren op basis van data.
  4. Tien gemeenschappelijke Europese gegevensruimten, van industrie, mobiliteit, energie en gezondheid tot de Europese Green Deal.

Voordelen van de dataverordening
Consumenten en bedrijven genereren data door producten en diensten te gebruiken.
Met de dataverordening zullen zij profiteren van:

Lagere prijzen voor aftermarketdiensten en herstelling van verbonden voorwerpen.
Voorbeeld: een fabrieksrobot raakt defect.
Vandaag: Alleen de fabrikant heeft toegang tot de data, waardoor de fabrikant de enige is die de robot kan repareren.
Morgen: Het bedrijf kan een mogelijk goedkopere reparateur inschakelen die ook toegang krijgt tot de data.

Nieuwe mogelijkheden voor gebruik van diensten die afhankelijk zijn van toegang tot deze gegevens.
Voorbeeld: een landbouwer bezit machines (zoals tractoren en irrigatiesystemen) van verschillende fabrikanten.
Vandaag: De landbouwer kan de analyse van data van die machines niet uitbesteden omdat de afzonderlijke fabrikanten die gegevens niet vrijgeven.
Morgen: De landbouwer kan advies op maat krijgen van een bedrijf dat data van die verschillende machines verzamelt.

Betere toegang tot gegevens die door een toestel worden verzameld of geproduceerd.
Voorbeeld: Een koffiebar wil betere koffie serveren en de espressomachinefabrikant wil zijn product verbeteren.
Vandaag: De fabrikant heeft wél toegang tot de data die de machine produceert om zijn espressomachine van de volgende generatie te ontwikkelen, maar de koffiebar heeft géén toegang tot gegevens over de kwantiteit, temperatuur of sterkte van de koffie.
Morgen: De dataverordening verduidelijkt dat beide partijen toegang hebben tot alle gegevens die de machine verzamelt.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Europa.eu op 11 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
43771 µsec.
7457 Bytes
11 apr 2022
15 nov 2022