Hoofdstuk: OpenOverheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wie Vormen de Overheid Werken aan OpenOverheid Afwegingskader De Nieuwe Woo Maximum Tarieven Nieuwe EU-Regels Open Raadsinformatie Opvolger Wob PLOOI Recht op Informatie Waarom Dataverordening Waartoe verplicht de Woo Wat is PLOOI Woo voor Griffiers
PLOOI

Op 27 oktober is de Wet Open Data (Woo) in het Staatsblad gepubliceerd (zie Staatsblad 2021/499 en Staatsblad 2021/500).
De integrale (geconsolideerde) tekst is opgenomen in Staatsblad 2022/14.
De wet zal in werking treden op 1 mei 2022.

De Woo verplicht een groot aantal overheidsorganisaties om publieke informatie actief openbaar te maken.
Artikel 3.3b van deze wet schrijft voor dat de openbaarmaking elektronisch moet plaatsvinden, op een algemeen toegankelijke wijze door middel van een door Onze Minister in stand gehouden digitale infrastructuur.

Deze infrastructuur is PLOOI: het platform Open Datasinformatie.

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties (KOOP, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is op dit moment druk bezig om PLOOI te bouwen.
De eerste versie van het portaalstaat op dit moment reeds in productie; de komende jaren zal dit portaal steeds meer documenten gaan ontsluiten en ook steeds meer functionaliteiten gaan bieden.

Op deze plaats zullen wij binnenkort meer informatie gaan publiceren over de wijze waarop overheidsorganisaties op PLOOI kunnen aansluiten, over het tijdspad waarop informatie van verschillende organisaties beschikbaar zal komen en over de manier waarop documenten ook voor hergebruik beschikbaar zullen komen.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: KoopOverheid op 03 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
28 Feb 2024
1717 µsec.
5384 Bytes
03 apr 2022
03 apr 2022