Hoofdstuk: OpenOverheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wie Vormen de Overheid Werken aan OpenOverheid Afwegingskader De Nieuwe Woo Maximum Tarieven Nieuwe EU-Regels Open Raadsinformatie Opvolger Wob PLOOI Recht op Informatie Waarom Dataverordening Waartoe verplicht de Woo Wat is PLOOI Woo voor Griffiers
Wat is PLOOI

Wat is PLOOI?
PLOOI staat voor Platform Open Overheidsinformatie.
Dit platform zorgt dat overheidsinformatie gemakkelijk te vinden is door één centrale plaats te bieden voor alle actief openbaar gemaakte overheidsinformatie in Nederland.
Het wordt ontwikkeld door het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).
KOOP is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder andere verantwoordelijk voor data.overheid.nl, overheid.nl, wetten.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Met PLOOI zorgt KOOP ervoor dat er samenhang is tussen de verschillende openbare overheidsinformatie bronnen.
Zo is informatie vindbaar met één algemene reeks zoektermen, ongeacht waar de informatie oorspronkelijk gepubliceerd is.
PLOOI helpt overheidsorganisaties om overheidsinformatie op een gestandaardiseerde manier te publiceren en daarmee vindbaar te maken voor een breed publiek.
Hierdoor zorgt PLOOI dat deze overheidsorganisaties voldoen aan de eisen van de Wet open overheid als deze in werking treedt (naar verwachting 2021).

Voordelen voor inwoners én overheidsorganisaties
De voordelen van PLOOI voor inwoners:
De voordelen van PLOOI voor overheidsorganisaties:
Wil je meer weten over PLOOI?
Kijk dan op de website van KOOP.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Open-Overheid op 09 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
03 Dec 2023
77213 µsec.
6407 Bytes
09 apr 2022
09 apr 2022