Huidig Hoofdstuk
OpenSource
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Volgens Pagina's Start Bindendheid van Licenties DigitaleOverheid en OpenSource Gelijke Kansen Gevaar of Kans Juridische Status Kennisnetwerk OpenSource Mixen Open en Gesloten Onderzoek OSS voor Overheid OpenSource Praktijkgids Open source licentieproblematiek Overheid en OpenSource Overheidssoftware OpenSource (1) Overheidssoftware OpenSource (2) Software is Openbare Informatie Welke Licentie
Index

Welkom op deze website.
Op het gebied van OpenSource zijn er een aantal misvattingen, vooral voor leken zijn er een hoop dingen verwarrend.
De term OpenSource heeft alleen betrekking op de verkrijgbaarheid van de broncode.
Dit betekend niet, dat iedereen er alles mee mag doen, want op alle broncode zit automatisch auteursrecht, dat is over de hele wereld wettelijk geregeld.
Wat u er mee mag doen, is afhankelijk van de licentie voorwaarden, die in, of bij het programma staan.
Er zijn ongeveer 5 vaak gebruikte licenties, maar met alle mogelijke variaties en bepalingen, die sommigen toevoegen, komen we al snel boven de 100 verschillende licenties uit.

OpenSource is dus geen publicdomain, er is een groot verschil.

In dit hoofdstuk hoop ik enige duidelijkheid hierover te geven.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
1125 µsec.
6333 bytes
05 mei 2019
07 mei 2019