DWARSLIGGER
Afwegingen OSS

Afwegingen open source software
Er zijn verschillende redenen te benoemen waarom overheden wel of niet voor open source software (OSS) kiezen.
In de beleidsbrief ‘open tenzij', wordt de oproep gedaan om voor open source software te kiezen, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.
Met behulp van de informatie op deze themapagina’s kun je de afweging maken om wel of niet voor open source software te kiezen.

Closed source software
Er zijn verschillende definities van closed source software in omloop.
In essentie komt het erop neer dat: closed source software de eigenaar via licenties gebruikers beperkt om de software te verbeteren, vrij te verspreiden en daarop diensten te gaan ontwikkelen.
Bij closed source software geldt dat eindgebruikers de voornaamste doelgroep zijn.

Open source software
Er zijn verschillende definities van open source software in omloop.
In essentie komt het erop neer dat: open source software, software is waarbij je niet alleen het recht krijgt om de software (naar eigen inzicht) te gebruiken, maar deze ook mag verbeteren en de broncode inclusief aanpassingen mag verspreiden.
Bij open source software draait het in de kern om de levering van de broncode en het recht om deze te mogen gebruiken.
Op basis van de licentiekeuze, krijgt de gebruiker deze rechten.
Omdat open source software het doel heeft om verbeteringen mogelijk te maken, beperkt de doelgroep zicht niet alleen tot eindgebruikers maar ook tot ontwikkelaars en andere partijen.

Bronvermelding: open source community Pleio, Marc van Andel

Als er wordt gesproken over het publiceren van de broncode, dan wordt bedoeld: het vrijgeven van de broncode van software of delen van de software (componenten) die in opdracht van overheden is ontwikkeld.
De broncode is een leesbare tekst met instructies in een programmeertaal.
Het is de kern van de software.
Als de broncode wordt gepubliceerd dan is de code toegankelijk voor anderen zoals: overheden, bedrijfsleven en burgers.

Open source community
Open source software wordt vaak in gemeenschap met anderen ontwikkeld.
Dit gebeurt in communities waar mensen met een gedeelde ambitie aan open source oplossingen werken.

Deze communities bestaan uit opdrachtgevers, ontwikkelaars, testers en (kritische) gebruikers die de software ontwikkelen, verbeteren en beheren.
Net als ‘normale’ communities zijn open source communities groepen mensen die al dan niet tijdelijk met elkaar verbonden zijn.
Dit gebeurt meestal rondom een gezamenlijke opgave waar ze zich door gemotiveerd voelen, vaak om heel uiteenlopende redenen.

Zes principes
In 2020 heeft de Europese Commissie de open source strategie 2020-2023 gepresenteerd.
Een belangrijk onderdeel van deze strategie is het delen van kennis en het hergebruiken van software.
Dit wordt gestimuleerd door juridische beperkingen weg te nemen.
De implementatie van deze strategie vindt plaats volgens zes principes.
Deze kunnen ook door overheidsorganisaties worden toegepast.
  1. Denk open: kies voor open source als de functionaliteiten, kosten en beveiliging van andere oplossingen vergelijkbaar zijn.
  2. Verander: realiseer een werkcultuur waarbij het delen en hergebruiken van software en processen wordt gestimuleerd.
  3. Publiceer: publiceer de broncode als dit wenselijk en of mogelijk is.
  4. Draag bij: draag actief bij aan de belangrijkste open source communities en vergroot de expertise op het gebied van productmanagement en governance.
  5. Beveilig: zet monitoring in voor het beveiligen van softwarecomponenten en leer van goede voorbeelden.
  6. Blijf in control: maak gebruik van open standaarden en specificaties.

Bron: Pleio op 04 april 2022.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
01 Jul 2022
2589 µsec.
8596 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022