DWARSLIGGER
De Overheid Stimuleert

OpenSource
OpenSource betekent dat de broncode van bijvoorbeeld een website, programma of app, vrij beschikbaar is.
Iedereen kan de broncode lezen, aanpassen en verspreiden.
Net als open standaarden is opensourcesoftware belangrijk voor meer openheid in ICT-systemen.
De Rijksoverheid stimuleert overheidsorganisaties om opensourcesoftware te gebruiken, maar stelt dat niet als norm.
Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken roept in een beleidsbrief overheden op om de broncode van overheidssoftware zo veel mogelijk vrij te geven.
Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’.

Op de community website ‘OpenSource’ kunt u terecht voor vragen over hoe u in de praktijk met OpenSource kunt werken.

Bron: RijksOverheid op 04 april 2022.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
01 Jul 2022
1343 µsec.
5108 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022