U bevindt zich in
OpenSource
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Volgens Pagina's Start Bindendheid van Licenties DigitaleOverheid en OpenSource Gelijke Kansen Gevaar of Kans Juridische Status Kennisnetwerk OpenSource Mixen Open en Gesloten Onderzoek OSS voor Overheid OpenSource Praktijkgids Open source licentieproblematiek Overheid en OpenSource Overheidssoftware OpenSource (1) Overheidssoftware OpenSource (2) Software is Openbare Informatie Welke Licentie
Gelijke Kansen

Open Source Software (OSS) moet in een aanbesteding gelijke kansen krijgen als ‘gesloten’ software en verdient bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Dat is het beleidsuitgangspunt van waaruit het ministerie van BZK aan ICTU de opdracht heeft gegeven om een kennisnetwerk in te richten voor kennishebbende beleidsmakers, juristen en inkopers.

Het gebruik van OSS vergemakkelijkt digitale samenwerking tussen overheidsorganisaties en verkleint leveranciersafhankelijkheid.
Het kiezen voor OSS is een beleidskeuze, die moet worden gemaakt door managers bedrijfsvoering, juristen, inkopers en ICT-managers.
Hoe kom je tot die keuze?
Dat is de vraag die centraal staat in het Kennisnetwerk OSS.

In dit Kennisnetwerk benaderen we het onderwerp open source software vanuit het overwinnen van belemmeringen: wat staat een overheidsorganisatie in de weg om met open source software te gaan werken en wat hebben collega’s in andere overheidsorganisaties gedaan om die belemmeringen te overwinnen.

Belemmeringen wegnemen
We hebben ‘belemmeringen’ ondergebracht in de volgende hoofdonderwerpen: Op deze onderwerpen willen we kennishebbers/ervaringsdeskundigen aan het woord laten, al dan niet in antwoord op een vraag van een collega.

Meer informatie of deelnemen
Voor die kennisuitwisseling hebben we een pleio-omgeving ingericht, die openstaat voor mensen die kennis/ervaring hebben op een of meer van de hierboven genoemde onderwerpen en werkzaam zijn bij de overheid.

Bron: ICTU op 12 december 2020.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
20001 µsec.
8212 bytes
19 dec 2020
20 dec 2020