DWARSLIGGER
Kosten en Baten

Kosten en baten
Aan het ontwikkelen en publiceren van OpenSource software zitten kosten.
Maak tijdens het keuzeproces de afweging of de kosten van het publiceren van de broncode opwegen tegen de maatschappelijke voordelen.
OpenSource software is namelijk niet gratis, maar kan wel voor een kostenverlaging zorgen.
Het publiceren van de software vraagt om investeringen.
Het is daarom van belang om scherp te hebben welke doelen en maatschappelijke voordelen worden nagestreefd.

Te verwachten kosten
De kosten zijn te verdelen in verschillende categorieën.
Niet alle kosten gelden specifieke voor OpenSource software.
Ontwikkelkosten komen ook terug bij closed source software.
In het geval van OpenSource software krijg je in de meeste gevallen te maken met de volgende kosten:
 • Afwegingen voor besluit OpenSource:
  als je kiest voor OpenSource dan moet je rekening houden met investeringen die nodig zijn voor de verschillende fasen binnen een OpenSource traject.
 • Softwareontwikkeling:
  afhankelijk of je zelf en een ander laat ontwikkelen, krijg je te maken met kosten voor ontwikkelcapaciteit eigen personeel, aanbesteden/ inkopen en inhuur.
 • Publiceren van de OpenSource code:
  breng structuur aan in de code en maak de code begrijpelijk voor anderen.
  Reserveer budget voor het testen t.a.v.
  de kwaliteit, veiligheid en privacy.
  Maak de benodigde documentatie (handleiding voor ontwikkelaars en gebruikers) in orde.
 • Doorontwikkeling, opbouwen van een community:
  reserveer budget voor het onderhouden van de broncode, het opzetten, beheer en onderhouden van de community en het doorontwikkelen van de broncode.
  Denk aan het verwerken van feedback, het beantwoorden van vragen en het doorvoeren van verbeteringen aan de broncode.
 • Aanvullende kosten bij de implementatie, beheer en gebruik:
  reserveer budget voor bijvoorbeeld: de impact bepaling en integratie, doorvoeren van wijzigingen, problemen bij het installeren van de software (zoals bugs en incidenten), gebruiksvriendelijkheid en gebruikerssupport.

Maatschappelijke voordelen
De voordelen van OpenSource software hangen samen met de ‘waarom’ vraag.
Belangrijke redenen om voor OpenSource software te kiezen zijn:
 • vertrouwen door transparantie
 • lagere ontwikkelkosten door hergebruik
 • betere kwaliteit en veiligheid
 • kennisdeling door samenwerking
 • afname van leveranciersafhankelijkheid
 • innovatie door ontwikkeling van nieuwe toepassingen en oplossingen.

Bron: Pleio op 04 april 2022.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
01 Jul 2022
1654 µsec.
7084 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022