Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
Licentie Modellen

OpenSource software en de belangrijkste licentiemodellen
Gaat u IT software inkopen, zoals een administratiepakket?
Of heeft uw ICT afdeling de behoefte om zelf, of met externe experts, bepaalde software aan te passen?
Dan kan OpenSource software relevant zijn.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept in de beleidsbrief ‘open tenzij' (april 2020) op om voor OpenSource software te kiezen en de broncode van overheidssoftware zo veel mogelijk vrij te geven.
Maar wat is OpenSource software

Open tenzij
Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: software die met publiek geld tot stand is gekomen, moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven.
De samenleving heeft dan inzicht in de code en kan suggesties doen voor verbeteringen.

Er zijn meerdere argumenten en voordelen voor aanbestedende diensten én burgers om OpenSource software te gebruiken.
Zo is OpenSource software efficiënter omdat het gedeeld met én gebruikt mag worden door andere organisaties.
Ook leidt OpenSource software tot minder afhankelijkheid tot een leverancier.
Tot slot is er een rechtsstatelijke argument ten aanzien van transparantie:
als overheden bij het maken van beslissingen software gebruiken, hoort achteraf te herleiden zijn hoe er tot een beslissing is gekomen.
OpenSource software helpt daarbij, doordat de werking van de software transparant is.
Een voorbeeld waaruit het belang van transparantie blijkt is de totstandkoming van de CoronaMelder-app.

Open of closed
Bij software kan sprake zijn van OpenSource software en ClosedSource software (ook wel ‘propriëtaire software’ genoemd).
Voor zowel ‘open’ en ‘closed’ geldt dat er verschillende mogelijkheden en beperkingen zijn in het gebruik.
In essentie komt het neer op het volgende:
Of software ‘ClosedSource’ of ‘OpenSource’ is, hoeft geen effect te hebben op de (technische) werking van software.
Bij OpenSource software geldt dat uw organisatie kortweg meer rechten heeft om de software naar eigen inzicht in te zetten.

OpenSource software bij aanbestedende diensten
Veel mensen gebruiken in het dagelijks leven OpenSource software.
Bekende voorbeelden zijn Android software en Firefox webbrowser software.
Toch is het aandeel van OpenSource software dat overheden gebruiken zeer klein.
Om hier verandering in aan te brengen is Demodam.org opgericht.
Demodam is een fictieve gemeentewebsite waarop herbruikbare OpenSource producten en diensten beschikbaar worden gesteld.
Voor gemeenten is het mogelijk om componenten te gebruiken als basis en zelf of leveranciers verder te laten bouwen op datgene wat reeds ontwikkeld is.

De website demodam.org heeft veel fouten in de HTML
Ook de CSS heeft veel fouten.
Het gebruikte CMS systeem is Gatsby.
Op deze website staat ook geen verplichte toegankelijkheidsverklaring en geen vermelding over auteursrechten.

Afwegingen bij het gebruik van OpenSource software
Er zijn een paar aandachtspunten wanneer u broncode wilt publiceren:
Maak daarom per inkooptraject de afweging of de maatschappelijke opbrengsten opwegen tegen de kosten en (mogelijk) negatieve effecten van openbaarmaking van de broncode.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Pianoo op 05 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
19344 µsec.
11892 Bytes
05 apr 2022
05 apr 2022