U bevindt zich in
OpenSource
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Volgens Pagina's Start Bindendheid van Licenties DigitaleOverheid en OpenSource Gelijke Kansen Gevaar of Kans Juridische Status Kennisnetwerk OpenSource Mixen Open en Gesloten Onderzoek OSS voor Overheid OpenSource Praktijkgids Open source licentieproblematiek Overheid en OpenSource Overheidssoftware OpenSource (1) Overheidssoftware OpenSource (2) Software is Openbare Informatie Welke Licentie
Onderzoek OSS voor Overheid

Onderzoek Open Source Software
Het bureau Gartner heeft een onderzoek gedaan naar de gevolgen van het vrijgeven van software die de overheid heeft ontwikkeld als open source software.
Gartner concludeert dat daar grote maatschappelijke en economische voordelen aan zitten en dat de overheid dit als beleid zou moeten instellen.
Om het beleid mogelijk te maken wordt BZK aanbevolen de bestaande wettelijke belemmeringen weg te nemen en vervolgens een aanmoedigingsbeleid te starten.

Download: Onderzoek Open Source Software Rapport van 11 oktober 2017 (pdf 720k / 41 pagina's)
Verantwoordelijke: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bron: Rijksoverheid op 28 mei 2019.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
24678 µsec.
7386 bytes
28 mei 2019
28 mei 2019