DWARSLIGGER
Publiceren van de Broncode

De broncode van OpenSource software wordt door ontwikkelaars op een broncodeplatform (source code repository) gepubliceerd.
Dit kan een eigen overheidsplatform of een openbaar platform zijn.
Vanaf dit platform kunnen leden van de OpenSource community de software beheren, code toevoegen of alternatieve versies ontwikkelen.

Bekende platformen:
Er zijn meerdere broncodeplatformen beschikbaar voor het hosten van OpenSource projecten en het publiceren van de broncode.
Enkele bekende platformen zijn: Ieder platform heeft zijn eigen voor- en nadelen, overeenkomsten en verschillen.
Je kunt denken aan verschillende vormen van ondersteuning en functionaliteit.
Een mooi voorbeeld van vergelijkingen is te vinden op de pagina van Handwiki.

Aandachtspunten voor publicatie
OpenSource software is meer dan alleen het publiceren van de broncode.
Als de broncode is gepubliceerd dan wordt de code doorontwikkeld en onderhouden voor een OpenSource community.
  • Inventariseer welk deel van de broncode wordt gepubliceerd.
  • Maak een keuze voor de gewenste OpenSource licentie.
  • Kies een platform waarop je de broncode gaat publiceren.
  • Kies of je de broncode zelf gaat hosten of dat je dit uitbesteed aan de marktpartij.
  • Stel vast wie de eigenaar van de broncode is en wie wat uitvoert.
  • Voordat je de broncode publiceert, moeten alle relevante checks (kwaliteit, privacy en veiligheid) zijn uitgevoerd.
  • De relevantie documentatie is op orde, o.a.: licentie-bestand met een OpenSource-licentie, read me, bijdragende richtlijnen, gedragscodes, documentatie, zoals handleidingen voor ontwikkelaars en gebruikers.

Bron: Pleio op 04 april 2022.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
01 Jul 2022
39830 µsec.
6426 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022