Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
Softwareontwikkeling

Softwareontwikkeling
Softwareontwikkeling is het proces van bedenken, specificeren, ontwerpen, programmeren, documenteren, testen en bugfixen.
Ontwikkelaars of marktpartijen bouwen en onderhouden applicaties, frameworks of andere softwarecomponenten.

Zelf ontwikkelen of aanbesteden?
OpenSource software kun je zelf ontwikkelen (met mensen uit de eigen organisatie) of laten ontwikkelen door een marktpartij.
In het laatste geval is er sprake van een aanbesteding.
Als er wordt aanbesteed aan de markt betekent dit dat de software door de leverancier OpenSource moet worden ontwikkeld.
De software wordt vervolgens aangeboden aan de opdrachtgever en deze zorgt voor de publicatie en het beheer van de broncode.
Een andere mogelijkheid is om de leverancier te vragen om de broncode te publiceren en deze te delen binnen een al bestaande OpenSource community.

Als we spreken over aanbesteden dan lopen de begrippen levering (product), dienst en leverancier vaak door elkaar.
Zo kunnen overheden bijvoorbeeld vooraf kiezen voor een bestaand product dat beschikbaar is onder een OpenSource licentie en daarbij dienstverlening aanbesteden.

Interessant document: Playbook publieke software aanbesteden (stichting KAFKA Bridga 2021)
Interessant artikel: Open voorkeur in een ICT aanbesteding (M.H. Paapst, 2008)
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Pleio op 04 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
28037 µsec.
5224 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022