Hoofdstuk: OpenStandaard
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenStandaard Standaarden Leveranciersmanifest OpenStandaard of -Source OpenStandaarden 1 OpenStandaarden 2 OpenStandaarden 3 Pas Toe Of Leg Uit Beleid Standaarden Standaarden in België Waarom OpenStandaarden Wat en Waarom Wat is Publieke Sector Wat zijn Standaarden

Downloads
OBDO.pdf
OpenStandaard of -Source

OpenStandaarden en OpenSource software zijn twee verschillende onderwerpen.
Op deze pagina lees je de verschillen en overeenkomsten.

Definities
Een OpenStandaard heeft betrekking op de specificatie van de taal die computers onderling spreken.
Het gaat om een gemeenschappelijke afspraak over het formaat van gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen.
Iedere leverancier mag een OpenStandaard in zijn software implementeren en iedere gebruiker mag deze gebruiken.

OpenSource software gaat over de (in een bepaalde programmeertaal geschreven) broncode van de software die draait op een ICT-systemen zelf.
OpenSource licentievoorwaarden bieden ruime mogelijkheden om deze broncode te gebruiken, te bestuderen, aan te passen en verder te verspreiden.

Overeenkomsten
Toch zijn er enkele overeenkomsten:
Deze overeenkomsten leiden er toe dat beide onderwerpen met elkaar geassocieerd en soms ook verward worden.

Verschillen
Het belangrijkste verschil is dat OpenStandaarden vooral gaan over het vergroten van de interoperabiliteit oftewel de uitwisselbaarheid van gegevens.
Zolang software gebruik maakt van OpenStandaarden zal het mogelijk zijn om verschillende leveranciers te betrekken bij de implementatie of ontwikkeling van ICT-systemen die op elkaar aansluiten.

OpenStandaarden kunnen zijn geïmplementeerd in OpenSource software en in gesloten (proprietary) software.
Om interoperabiliteit te realiseren is het gebruik van OpenSource software dus geen vereiste.

Gesloten, niet-vrije specificaties voor gegevensuitwisseling brengen beperkingen met zich mee zoals geheimhoudingsverklaringen en bepaalde licentieconstructies.
Dit soort beperkingen maken het vaak onmogelijk of zeer moeilijk om deze goed te implementeren in OpenSource software.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: ForumStandaardisatie op 19 okt 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
54605 µsec.
6255 Bytes
19 okt 2022
14 jan 2023