Hoofdstuk: OpenStandaard
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenStandaard Standaarden Leveranciersmanifest OpenStandaard of -Source OpenStandaarden 1 OpenStandaarden 2 OpenStandaarden 3 Pas Toe Of Leg Uit Beleid Standaarden Standaarden in België Waarom OpenStandaarden Wat en Waarom Wat is Publieke Sector Wat zijn Standaarden

Downloads
OBDO.pdf
Pas Toe Of Leg Uit Beleid

Sommige belangrijke open standaarden worden te weinig gebruikt, waardoor onze digitale samenleving kwetsbaar, inefficiënt of niet toegankelijk is voor iedereen.
Daarom geldt voor deze standaarden het 'Pas toe of leg uit'-beleid.
De verplichting geldt voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties.
Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt het gebruik van de ‘Pas toe of leg uit’-standaarden als een dringend advies.

Pas toe
‘Pas toe’ betekent dat op het moment dat een overheid ICT aanschaft (een dienst of en product), deze overheid de 'Pas toe of leg uit'-lijst moet raadplegen.
Wanneer de aanschaf valt onder een toepassingsgebied dat voorkomt op deze lijst, moet deze overheid die standaard toepassen.
Een ICT-dienst of ICT-product valt vaak onder verscheidene toepassingsgebieden.
Hierdoor zijn meestal meerdere standaarden relevant voor uw uitvraag.
De verplichting geldt overigens pas bij een aanschafwaarde van €50.000 of meer.

Opmerking:
Dit betekend dat wanneer software naast een gesloten standaard, ook met een OpenStandaard kan werken, deze OpenStandaard gebruikt moet worden.
Een voorbeeld is het gebruik van Microsoft Word, deze kan ook werken met de (verplichte) ODF standaard, dus dienen Word files opgeslagen te worden als ODT file.
Hetzelfde geldt dan natuurlijk ook voor andere Microsoft Office software, als Excel, PowerPoint, enz.

Leg uit
Afwijken van het gebruik van de voorgeschreven standaarden mag alleen als een dergelijke dienst of product in onvoldoende mate wordt aangeboden, onvoldoende veilig of zeker functioneert of om een andere reden die van bijzonder gewicht is.
De afwijking en de reden daarvan moeten beschreven worden in de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag.
Dit is de betekenis van ‘leg uit’.

Definities
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Forum Standaardisatie op 03 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
22505 µsec.
6305 Bytes
03 apr 2022
03 apr 2022