Hoofdstuk: OpenStandaard
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenStandaard Standaarden Leveranciersmanifest OpenStandaard of -Source OpenStandaarden 1 OpenStandaarden 2 OpenStandaarden 3 Pas Toe Of Leg Uit Beleid Standaarden Standaarden in België Waarom OpenStandaarden Wat en Waarom Wat is Publieke Sector Wat zijn Standaarden

Downloads
OBDO.pdf
Waarom OpenStandaarden

Waarom open standaarden?
Wie slim is gebruikt open standaarden voor het realiseren van een bouwproject.
Want open standaarden stroomlijnen het werk, en zorgen voor een optimale inzet van BIM.
Daarom stimuleren wij als BIM Loket het gebruik van open standaarden.

Een standaard is een verzameling centrale informatie- en procesafspraken, vastgelegd in een document.
Wie in de bouw open standaarden toepast bij het werken met BIM, zorgt voor een uniforme structuur en eenheid in gegevens.

Binnen een project, maar ook over projecten heen.

Met open standaarden voorkomt u spraakverwarring, wisselt data soepel uit (dat noemen we ook wel interoperabiliteit) en vindt projectinformatie gemakkelijk terug.
Met als ultiem resultaat een efficiënte, snelle, goedkope én innovatieve Nederlandse bouwsector.

Wanneer is een standaard open?
Voor de definitie van open standaarden baseert het BIM Loket zich op BOMOS (pdf).
Dat is het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden van Forum Standaardisatie.
Zij hanteren de volgende criteria:
Meer weten over het gezamenlijk beheer van open standaarden?
Dan kun je ook bij BOMOS terecht.

Publieke sector eist open standaard
Het kabinet stelt via de Digitale Agenda.nl en i-NUP open standaarden als norm.
Voor de hele publieke sector geldt sinds 2009 een zogenoemd 'pas toe of leg uit'-regime.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: BimLoket op 17 nov 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
24916 µsec.
6068 Bytes
17 nov 2022
17 nov 2022