Hoofdstuk: OpenStandaard
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenStandaard Standaarden Leveranciersmanifest OpenStandaard of -Source OpenStandaarden 1 OpenStandaarden 2 OpenStandaarden 3 Pas Toe Of Leg Uit Beleid Standaarden Standaarden in België Waarom OpenStandaarden Wat en Waarom Wat is Publieke Sector Wat zijn Standaarden

Downloads
OBDO.pdf
Wat zijn Standaarden

Content
Een standaard is een afspraak over informatie of een proces.
Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van ICT-standaarden.
Als computersystemen gegevens uitwisselen, dan moeten zij de afspraken en vaste processen hanteren.
Doen ze dat niet, dan kunnen er fouten ontstaan, kan het systeem misbruikt worden of wordt verkeerde data overgenomen.

Denk aan de problemen die ontstaan als jouw loodgieter en architect op verschillende manieren notities maken op dezelfde kaart.
Of de risico's van het opvragen van privégegevens via een niet versleutelde internetverbinding.
Het gebruik van standaarden draagt bij aan de uitwisselbaarheid van digitale informatie.
Dat wordt interoperabiliteit genoemd.
Ook vermindert het kosten en administratieve lasten.
Wie standaarden gebruikt zit namelijk niet vast aan één leverancier.

Open standaarden
Alle standaarden op de lijst van Forum Standaardisatie zijn ‘open standaarden’.
We noemen de afspraken open, wanneer:
  1. de benodigde documentatie laagdrempelig beschikbaar is;
  2. er geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht;
  3. er voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens (door)ontwikkeling van de standaard;
  4. en de onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie verzekerd zijn.

Het gebruik van open standaarden betekent dat je meer keuzevrijheid hebt qua ICT-leverancier(s).
Dit, omdat de afspraken alleen software beschrijven die door alle leveranciers gebruikt kan en mag worden.
De standaarden op de lijsten van Forum Standaardisatie worden door een toetsingsprocedure gehaald om te beoordelen of ze aan de criteria voor openheid voldoen.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Forum Standaardisatie op 03 april 2020.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
46232 µsec.
5498 Bytes
03 apr 2022
03 apr 2022