Huidig Hoofdstuk
OpenStandaarden
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Aanbevolen en Verplicht Moties 32802 Volgens Pagina's Start Mijn Brief over OpenStandaarden Aanbieding Actieplan NOIV Antwoord op Motie Definities Hergebruik info op Overheid.nl Het Nut Van OpenStandaarden ICT en bestekteksten Ontwikkeling Stagneert OpenStandaarden in de Samenleving Pas-Toe-Of-Leg-Uit-beleid Standaarden Internationaal Toegankelijkheid Verplicht gebruik Verplichte-Bestandsformaten Voor Wie Verplicht Waarom OpenStandaarden Wet- en Regelgeving Wet Digitale Overheid BestandenAntwoord op Motie.pdf
Mijn Brief over OpenStandaarden

Aan:
Logius,
Forumstandaardisatie
Beheer tweedekamer.nl

Datum: 18 november 2021
Geachte;
volgens de website van forumstandaardisatie is het gebruik van (goedgekeurde) openstandaarden verplicht.
Dit is iets, dat de Nederlandse overheid verplicht heeft gesteld, met de "pas toe of leg uit" regel.
Deze regel geldt (voor zover ik begrepen heb) voor alle Nederlandse overheden en gesubsidieerde instellingen zoals b.v. het onderwijs.
De laatste jaren heb ik diverse gemeentelijke website bekeken o.a. op het aanbieden van een verkeerd formaat.
Werden deze gevonden, dan schreef ik de gemeente aan en (bijna) altijd werd dit daarop verbeterd.
Bij monde van Logius, van Forumstandaardisatie en vroeger ook van het kantoor van de Digicommissaris, kreeg ik reactie, dat men blij was met dit burger initiatief.

Het verbaast mij echter, dat op de website tweedekamer.nl bijna alles gepubliceerd wordt in een gesloten standaard.
De regels zijn daar toch ook bekend?
Vroeger was het argument, dat men Microsoft Office gebruikte, maar sinds versie 2007 worden de ODF standaarden ondersteund.
Is het niet mogelijk, dat u de ministers, de kamerleden en de fracties op de vingers tikt?
Hier ligt m.i. ook een taak voor de webmaster, om de formaten om te zetten, of door alles met een "verkeerd" formaat te verwijderen.

Ook is er een initiatief geweest, om de verplichting strafbaar te stellen, dit lag al bij de eerste-kamer, maar daarna heb ik niets meer vernomen.
Kunt u mij vertellen wat de status hiervan is?

Vriendelijke groeten,
naam
email

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211012a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
14980 µsec.
8049 bytes
18 nov 2021
18 nov 2021