U bevindt zich in
OpenStandaarden
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Aanbevolen en Verplicht Moties 32802 Volgens Pagina's Start Aanbieding Actieplan NOIV Antwoord op Motie Definities Hergebruik info op Overheid.nl Ontwikkeling Stagneert OpenStandaarden in de Samenleving Open standaarden ICT en bestekteksten Pas-Toe-Of-Leg-Uit-beleid Standaarden Internationaal Toegankelijkheid Verplicht gebruik Verplichte-Bestandsformaten Voor Wie Verplicht Waarom OpenStandaarden Wet- en Regelgeving Wet Digitale Overheid BestandenAntwoord op Motie.pdf
Hergebruik info op Overheid.nl

Bestanden en hergebruik
Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen
  1. In welke bestandsformaten zijn de publicaties beschikbaar?
  2. Zijn de PDF-bestanden duurzaam toegankelijk?
  3. Sommige publicaties zijn alleen beschikbaar als PDF. Klopt dat?
  4. Kan ik deeplinken naar een officiële publicatie?
  5. Kan ik de publicaties op officielebekendmakingen.nl hergebruiken?
  6. Zijn de publicaties opvraagbaar via een API?

In welke bestandsformaten zijn de publicaties beschikbaar?
Elke publicatie op officielebekendmakingen.nl is in PDF-formaat beschikbaar.
Dit is de authentieke versie van de publicatie.
Bij wijze van service worden de meeste publicaties daarnaast ook aangeboden als Webversie (HTML), XML, en ODT.

Zijn de PDF-bestanden duurzaam toegankelijk?
De PDF-bestanden maken gebruik van de PDF/A-1a standaard.
Deze standaard is specifiek ontwikkeld voor archivering en toegankelijkheid van PDF-documenten.
Alle informatie die benodigd is om het document te tonen zijn in het document opgeslagen, zoals tekst, lettertypen, afbeeldingen en opmaak.
Dit borgt dat de publicatie op een consistente wijze getoond kan worden, ongeacht het gebruikte systeem en software.
Daarnaast geldt voor de officiële bekendmakingen dat links naar deze publicaties permanent zijn.
Dat wil zeggen dat wanneer een publicatie is gepubliceerd, deze altijd beschikbaar blijft via dezelfde URL.
Wijzigingen aan de publicatie worden gedaan door een rectificatie of een herdruk te publiceren, die als een separaat document wordt gepubliceerd.
De garantie op permanente links geldt niet voor de parlementaire documenten.

Sommige publicaties zijn alleen beschikbaar als PDF, klopt dat?
Het kan voorkomen dat een publicatie niet beschikbaar is als Webversie (HTML), XML, en/of ODT.
Om parlementaire documenten zo snel mogelijk te publiceren, worden deze publicaties in eerste instantie onopgemaakt op de website geplaatst in PDF-formaat.
Daarna worden de stukken voorzien van de juiste opmaak en worden de overige bestandsformaten gemaakt.
Doorgaans zijn de parlementaire documenten in alle bestandsformaten beschikbaar binnen 2 werkdagen na het verschijnen van het onopgemaakte stuk.
Bijlagen bij officiële bekendmakingen of parlementaire documenten worden doorgaans alleen in PDF-formaat gepubliceerd, welke ook niet altijd conform de PDF/A-1a standaard zijn.
Op bepaalde publicaties is een privacyregime van toepassing.
Het verwijderen van de Webversie (HTML), XML en ODT is onderdeel van dit regime.
Tenslotte zijn publicaties van voor 1 juli 2009 niet altijd in alle bestandsformaten beschikbaar.
Veelal is dit beperkt tot een scan van de papieren uitgave in PDF-formaat.

Kan ik deeplinken naar een officiële publicatie?
Ja. De URL van bekendmakingen is permanent en volgt altijd de volgende opbouw:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/[blad]-[jaargang]-[nummer].html.
U kunt ook deeplinken naar parlementaire documenten, maar deze kunnen incidenteel aangepast of verwijderd worden.
Via de optie 'Delen' op de Webversie van een publicatie kunt u gemakkelijk de URL kopiëren.

Kan ik de publicaties op officielebekendmakingen.nl hergebruiken?
Artikel 11 van de Auteurswet bepaalt dat er geen auteursrecht rust op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht uitgevaardigd.
Dit betekent dat deze informatie vrij mag worden hergebruikt, tenzij dat in de publicatie anders is aangegeven.

Bron: Overheid.nl op 9 februari 2020.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
19360 µsec.
11007 bytes
15 feb 2020
15 feb 2020