U bevindt zich in
OpenStandaarden
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Aanbevolen en Verplicht Moties 32802 Volgens Pagina's Start Aanbieding Actieplan NOIV Antwoord op Motie Definities Hergebruik info op Overheid.nl Ontwikkeling Stagneert OpenStandaarden in de Samenleving Open standaarden ICT en bestekteksten Pas-Toe-Of-Leg-Uit-beleid Standaarden Internationaal Toegankelijkheid Verplicht gebruik Verplichte-Bestandsformaten Voor Wie Verplicht Waarom OpenStandaarden Wet- en Regelgeving Wet Digitale Overheid BestandenAntwoord op Motie.pdf
OpenStandaarden in de Samenleving

Standaarden in de digitale samenleving
Zoals er standaarden en normen bestaan voor allerlei gebruiksvoorwerpen, van stekkers tot speelgoed, zo bestaan er ook digitale standaarden.
Deze zorgen voor een efficiƫnte en veilige gegevensoverdracht van gegevens. Overheden, burgers, bedrijven en andere organisaties profiteren hiervan op allerlei manieren.
Denk bijvoorbeeld aan het digitaal uitwisselen van facturen, financiƫle rapportages of gegevens uit het kadaster.

Centrum voor Standaarden
Het Centrum voor Standaarden van Logius beheert en ontwikkelt verschillende standaarden die worden gebuikt binnen de Digitale Overheid.
Dit zijn allemaal open standaarden.
Het beheer en de ontwikkeling ervan gebeurt op basis van het BOMOS-model.
Het Centrum voor Standaarden is mede-ontwikkelaar van BOMOS en geeft organisaties advies over de inzet ervan.

Open standaarden in beheer
Het Centrum voor Standaarden beheert en ontwikkelt de volgende open standaarden, domeinen met open standaarden en diensten die op open standaarden zijn gebaseerd: Bureau Forum Standaardisatie
Bij Logius is ook het secretariaat en uitvoeringsorgaan van het Forum Standaardisatie gevestigd: Bureau Forum Standaardisatie.
De medewerkers van dit bureau stimuleren slimme digitale gegevensuitwisseling en leveranciersonafhankelijkheid in de publieke sector.
Dit doen zij door open standaarden voor te schrijven aan publieke organisaties en de adoptie ervan te toetsen.
Standaarden die op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie staan, zijn verplicht om uit te vragen bij een aanbesteding.

Voordelen open standaarden
Een belangrijk voordeel van open standaarden is hun brede toepasbaarheid voor zoveel mogelijk organisaties, burgers en bedrijven.
Daarmee sluiten open standaarden optimaal aan op de behoeften van de gebruikers.
Dit is de reden dat de overheid veel waarde hecht aan het gebruik ervan.
Open standaarden bevorderen en vereenvoudigen de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen organisaties (interoperabiliteit).
Tegelijkertijd houden organisaties dankzij open standaarden de vrijheid om hun informatiesystemen naar eigen behoefte in te richten en kan er meer keuze ontstaan uit leveranciers.

Kenmerken open standaarden
Open standaarden hebben de volgende vier kenmerken: Standaarden die worden beheerd volgens de BOMOS-methode, hebben deze kenmerken.
Dit maakt dat ze in aanmerking komen voor de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie.

Bron: Logius op 18 maart 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
69853 µsec.
11223 bytes
18 mrt 2021
18 mrt 2021