U bevindt zich in
OpenStandaarden
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Aanbevolen en Verplicht Moties 32802 Volgens Pagina's Start Aanbieding Actieplan NOIV Antwoord op Motie Definities Hergebruik info op Overheid.nl Ontwikkeling Stagneert OpenStandaarden in de Samenleving Open standaarden ICT en bestekteksten Pas-Toe-Of-Leg-Uit-beleid Standaarden Internationaal Toegankelijkheid Verplicht gebruik Verplichte-Bestandsformaten Voor Wie Verplicht Waarom OpenStandaarden Wet- en Regelgeving Wet Digitale Overheid BestandenAntwoord op Motie.pdf
Pas-Toe-Of-Leg-Uit-beleid

Inhoud
Sommige belangrijke open standaarden worden te weinig gebruikt, waardoor onze digitale samenleving kwetsbaar, inefficiënt of niet toegankelijk is voor iedereen.
Daarom geldt voor deze standaarden het 'Pas toe of leg uit'-beleid.
De verplichting geldt voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties.
Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt het gebruik van de ‘Pas toe of leg uit’-standaarden als een dringend advies.

Pas toe
‘Pas toe’ betekent dat op het moment dat u ICT aanschaft (een dienst of en product), u de 'Pas toe of leg uit'-lijst moet raadplegen.
Wanneer de aanschaf valt onder een toepassingsgebied dat voorkomt op deze lijst, moet u die standaard toepassen.
Een ICT-dienst of ICT-product valt vaak onder verscheidene toepassingsgebieden.
Hierdoor zijn meestal meerdere standaarden relevant voor uw uitvraag.
De verplichting geldt overigens pas bij een aanschafwaarde van €50.000 of meer.

Leg uit
Afwijken van het gebruik van de voorgeschreven standaarden mag alleen als een dergelijke dienst of product in onvoldoende mate wordt aangeboden, onvoldoende veilig of zeker functioneert of om een andere reden die van bijzonder gewicht is.
De afwijking en de reden daarvan moeten beschreven worden in de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag.
Dit is de betekenis van ‘leg uit’.

Definities

Bron: ForumStandaardisatie op 5 maart 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
45131 µsec.
8658 bytes
Onbekend
Onbekend