U bevindt zich in
OpenStandaarden
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Aanbevolen en Verplicht Moties 32802 Volgens Pagina's Start Aanbieding Actieplan NOIV Antwoord op Motie Definities Hergebruik info op Overheid.nl Ontwikkeling Stagneert OpenStandaarden in de Samenleving Open standaarden ICT en bestekteksten Pas-Toe-Of-Leg-Uit-beleid Standaarden Internationaal Toegankelijkheid Verplicht gebruik Verplichte-Bestandsformaten Voor Wie Verplicht Waarom OpenStandaarden Wet- en Regelgeving Wet Digitale Overheid BestandenAntwoord op Motie.pdf
Wet Digitale Overheid

Wet digitale overheid
De maatschappij verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving.
De Wet digitale overheid is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen.
Ook geeft het regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid.
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) legt hiervoor de basis.

Belang van deze ontwikkeling
Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving.
De Wet digitale overheid en Generieke Digitale Infrastructuur regelen onder andere het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid.

Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD.
Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit.

Wat regelt de wet Digitale Overheid?
De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot online diensten waarbij de overheid deze betrouwbaarheidsniveaus nodig vindt.
De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht.
Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Verwerking BSN
Het wetsvoorstel biedt ook grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in het authenticatieproces, waaronder het burgerservicenummer, bij het geven van de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Aanvullende informatie:
Planning Fases Mijlpalen 3 producten die raken aan deze ontwikkeling
 1. GIBIT-overeenkomstengenerator.
  De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld.
  Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT.
  De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen.
  De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator.
 2. Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT.
  Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen.
  Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
 3. Digitale Archieven Op Orde.
  Digitale Archieven op orde levert invoeringsscenario’s op die gemeenten helpen om een toekomstvaste informatievoorziening in te voeren.
Gerelateerde artikelen
Bron: VNG Reaisatie op 30 mei 2019.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
38232 µsec.
13365 bytes
30 mei 2019
30 mei 2019