U bevindt zich in
Taalgebruik op Websites
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Checklist voor teksten Direct duidelijke communicatie Extra voor begrijpelijke taal Referentiekader voor Taal Taal van de Rijksoverheid Taalniveau Taalniveau B1
Extra voor begrijpelijke taal

Extra mensen en middelen voor begrijpelijke taal
Nieuwsbericht | 23-10-2019 | 10:00

Taalcoaches die het land intrekken, trainingen voor ambtenaren om duidelijker te schrijven en praktische hulpmiddelen om communicatie met mensen te verbeteren.
Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt meer mensen en middelen beschikbaar voor het begrijpelijker maken van overheidstaal.
Om overheidscommunicatie te verbeteren stuurt hij de nieuw opgerichte Direct Duidelijk Brigade het land in om ambtenaren te helpen bij het verbeteren en begrijpelijker maken van teksten.

Staatssecretaris Knops: “Wij doen al veel, maar het is nog niet genoeg.
De Direct Duidelijk Brigade gaat medewerkers van overheidsorganisaties zoals gemeentes en provincies helpen bij het begrijpelijk maken van teksten.
Wij willen ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen en direct snappen waar brieven van de overheid over gaan”.

De Direct Duidelijk Brigade bestaat uit een groep experts, taalcoaches en taalambassadeurs.
Het streven is dat de brigade in 2020 uit 100 leden bestaat.
De brigadeleden helpen bij het herschrijven van teksten en adviseren over begrijpelijk communiceren.
Ook organiseert de brigade trainingen en zijn er taalcoaches beschikbaar die ingezet kunnen worden bij overheidsorganisaties om samen te werken aan heldere teksten.
Het doel is om in 2019 de 100 meest verstuurde teksten te verbeteren zoals brieven, formulieren, folders of webteksten.

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat ook een groep medewerkers aan de slag om daar de communicatie te verbeteren.
De Direct Duidelijk Brigade is een uitbreiding van de Direct Duidelijk-campagne van het ministerie van BZK en de Nederlandse Taalunie.

Bron: Rijksoverheid op 21 maart 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
30117 µsec.
7076 bytes
Onbekend
Onbekend