U bevindt zich in
WOB
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Hoe een WOB verzoek indienen Kan een Afwijzing Na een WOB-Verzoek Openbaarheid van Informatie SMS en WhatsApp WOB Web Linken Waar een WOB-verzoek indienen Wat is een WOB Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur
Na een WOB-Verzoek

Wat gebeurt er nadat ik een Wob-verzoek heb ingediend?
U heeft een Wob-verzoek ingediend bij de overheid.
De overheidsorganisatie heeft dan 4 weken om te reageren.
In sommige situaties mag de organisatie de termijn verlengen.
Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Binnen 4 weken antwoord
U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw Wob-verzoek.
De overheid kan deze termijn nog met 4 weken verlengen.
Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie.
Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.
Hierin staat ook waarom het langer duurt.

Soms is er zo veel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen.
In dat geval maakt de organisatie verdere afspraken met u over de afhandeling.

Doorzendplicht
Misschien heeft de overheidsorganisatie waaraan u een Wob-verzoek heeft gestuurd de informatie niet.
Mogelijk is de informatie wel bekend bij een andere organisatie die onder de Wet openbaarheid bestuur valt.
Weet de organisatie die uw wob-verzoek behandelt dat een andere organisatie de gezochte informatie wel heeft?
Dan moet zij uw Wob-verzoek doorsturen.
Dit heet doorzendplicht.

Wob-verzoek ingewilligd
Gaat de overheid in op uw Wob-verzoek?
Dan is de informatie die u ontvangt, vanaf dat moment publiek toegankelijk.
Bijvoorbeeld via internet.

Afwijzen Wob-verzoek
In de wet staat wanneer de overheid uw Wob-verzoek geheel of gedeeltelijk mag afwijzen.
Voorbeelden hiervan zijn: De overheid mag uw verzoek ook afwijzen als openbaarheid niet opweegt tegen bepaalde andere belangen.
Bijvoorbeeld de samenwerking met een ander land, of een economisch belang.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met het besluit over uw Wob-verzoek?
Dan kunt u bezwaar maken.

Bron: Rijksoverheid op 16 december 2020.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
44338 µsec.
7993 bytes
16 dec 2020
16 dec 2020