U bevindt zich in
WOB
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Hoe een WOB verzoek indienen Kan een Afwijzing Na een WOB-Verzoek Openbaarheid van Informatie SMS en WhatsApp WOB Web Linken Waar een WOB-verzoek indienen Wat is een WOB Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur
Openbaarheid van Informatie

Openbaarheid van overheidsinformatie
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

Overheidsinformatie altijd openbaar, tenzij...
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat u inzage hebt in het handelen van de overheid.
En dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.
Overheidsinformatie is altijd openbaar.
Behalve als de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.

Wob-verzoek indienen
De overheid geeft zelf informatie over beleid en uitvoering.
Bijvoorbeeld via een persbericht of website.
Wie meer wil weten, kan een overheidsorganisatie vragen om bepaalde informatie openbaar te maken.
Hiervoor moet u een Wob-verzoek indienen.
Iedereen mag een Wob-verzoek indienen.
Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek indienen.

Overheid reageert te laat
Een overheidsorganisatie moet op tijd reageren op een verzoek of aanvraag.
En op tijd een beslissing nemen over een Wob-verzoek.
Gebeurt dat niet, dan kan de indiener rechtstreeks beroep instellen bij de rechter.

Tot 2016 moest de overheid een dwangsom betalen als ze niet op tijd reageerde op het Wob-verzoek.
Dit is afgeschaft om misbruik van de Wob te voorkomen.
Er werden namelijk Wob-verzoeken ingediend, in de hoop dat het verzoek niet op tijd zou worden behandeld.
Bijvoorbeeld door een Wob-verzoek in een open sollicitatie op te nemen.

Bron: Rijksoverheid op 15 december 2020.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
46056 µsec.
7369 bytes
15 dec 2020
16 dec 2020